Skip to main content

Tetrastrofon značenje

šta znači Tetrastrofon

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrastrofon (od grčke reči: tetra, strophe kita) pesma od četiri strofe, kitile.

Reč Tetrastrofon napisana unazad: nofortsartet i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, стропхе кита) песма од четири строфе, китиле.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači