Skip to main content

Utenzilije značenje

šta znači Utenzilije

Na latinici: Definicija i značenje reči Utenzilije (latinski utensilia) pl. stvari za upotrebu, pomoćna sredstva; poljoprivredne, kuhinjske, kućne stvari; oruđe, pribor (za pisanje, za slikanje i dr.); lekarski instrumenti i sprave; konto utenzilijatrgovina: račun koji se vodi u glavnoj knjizi o stvarima i priboru radnje.

Reč Utenzilije sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. утенсилиа) пл. ствари за употребу, помоћна средства; пољопривредне, кухињске, кућне ствари; оруђе, прибор (за писање, за сликање и др.); лекарски инструменти и справе; конто утензилија трг. рачун који се води у главној књизи о стварима и прибору радње.


Uteroskopija med. pregled materine....
Uterinski materični, koji pripada materici; up. uterus....
Uterini pl. prav. deca od jedne majke a raznih očeva, polubraća, poluse-stre...
Uterinalan anat. materični, koji pripada materici....
Uterina pl. med. sredstva protiv bolesti materice. ...
Uteri inflacio med. nadimanje materice, oticanje materice....
Sve reči na slovo u