Skip to main content

Uteri inflacio značenje

šta znači Uteri inflacio

Na latinici: Definicija i značenje reči Uteri inflacio (latinski uteri inflatio)medicina: nadimanje materice, oticanje materice.

Reč Uteri inflacio sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. утери инфлатио) мед. надимање материце, отицање материце.


Uteroskopija med. pregled materine....
Uterinski materični, koji pripada materici; up. uterus....
Uterini pl. prav. deca od jedne majke a raznih očeva, polubraća, poluse-stre...
Uterinalan anat. materični, koji pripada materici....
Uterina pl. med. sredstva protiv bolesti materice. ...
Uteri inflacio med. nadimanje materice, oticanje materice....
Sve reči na slovo u