Skip to main content

Uterinski značenje

šta znači Uterinski

Na latinici: Definicija i značenje reči Uterinski (latinski uterinus) materični, koji pripada materici;isto znači i uterus.

Reč Uterinski sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. утеринус) матерични, који припада материци; уп. утерус.


Uteroskopija med. pregled materine....
Uterinski materični, koji pripada materici; up. uterus....
Uterini pl. prav. deca od jedne majke a raznih očeva, polubraća, poluse-stre...
Uterinalan anat. materični, koji pripada materici....
Uterina pl. med. sredstva protiv bolesti materice. ...
Uteri inflacio med. nadimanje materice, oticanje materice....
Sve reči na slovo u