Skip to main content

Uteroskopija značenje

šta znači Uteroskopija

Na latinici: Definicija i značenje reči Uteroskopija (latinski uterus materica, od grčke reči: sko-reb posmatram)medicina: pregled materine.

Reč Uteroskopija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. утерус материца, грч. ско-реб посматрам) мед. преглед материне.


Uteroskopija med. pregled materine....
Uterinski materični, koji pripada materici; up. uterus....
Uterini pl. prav. deca od jedne majke a raznih očeva, polubraća, poluse-stre...
Uterinalan anat. materični, koji pripada materici....
Uterina pl. med. sredstva protiv bolesti materice. ...
Uteri inflacio med. nadimanje materice, oticanje materice....
Sve reči na slovo u