Skip to main content

Uterinalan značenje

šta znači Uterinalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Uterinalan (od latinske reči: uterinalis)anatomija: materični, koji pripada materici.

Reč Uterinalan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. утериналис) анат. матерични, који припада материци.


Uteroskopija med. pregled materine....
Uterinski materični, koji pripada materici; up. uterus....
Uterini pl. prav. deca od jedne majke a raznih očeva, polubraća, poluse-stre...
Uterinalan anat. materični, koji pripada materici....
Uterina pl. med. sredstva protiv bolesti materice. ...
Uteri inflacio med. nadimanje materice, oticanje materice....
Sve reči na slovo u