Skip to main content

Uterina značenje

šta znači Uterina

Na latinici: Definicija i značenje reči Uterina (od latinske reči: uterina) pl.medicina: sredstva protiv bolesti materice.

Reč Uterina sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. утерина) пл. мед. средства против болести материце.


Uteroskopija med. pregled materine....
Uterinski materični, koji pripada materici; up. uterus....
Uterini pl. prav. deca od jedne majke a raznih očeva, polubraća, poluse-stre...
Uterinalan anat. materični, koji pripada materici....
Uterina pl. med. sredstva protiv bolesti materice. ...
Uteri inflacio med. nadimanje materice, oticanje materice....
Sve reči na slovo u