Skip to main content

Vat značenje

šta znači Vat

Na latinici: Definicija i značenje reči Vat (skr. W)fizika: jedinica za snagu u Međunarodnim sistemu jedinica; to je snaga koja za 1 sekund izvrši rad od 1 džula; 1000 W čini 1 kilovat (kW); naziv po škotskom fizičaru Džemsu Vatu.

Reč Vat sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (скр. W) физ. јединица за снагу у Међународним систему јединица; то је снага која за 1 секунд изврши рад од 1 джула; 1000 W чини 1 киловат (кW); назив по шкотском физичару Джемсу Вату.


Vatsekunda jedinica za merenje rada i energije, osobito električne; znak Ws....
Vatsat el. jedinica za merenje električnog rada i energije; znak 1 Wh; vat...
Vatoni pl. jastučići, umeci od vate za popunjavanje oblika tela...
Vatmetar fiz. sprava za merenje efekta električne struje....
Vatmen vozovođa na električnom automobilu, lokomotivi ili tramvaju....
Vatirati podmetnuti vatu, postaviti vatom....
Sve reči na slovo v