Skip to main content

Vatmen značenje

šta znači Vatmen

Na latinici: Definicija i značenje reči Vatmen (eng. wattman) vozovođa na električnom automobilu, lokomotivi ili tramvaju.

Reč Vatmen sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. wаттман) возовођа на електричном аутомобилу, локомотиви или трамвају.


Vatsekunda jedinica za merenje rada i energije, osobito električne; znak Ws....
Vatsat el. jedinica za merenje električnog rada i energije; znak 1 Wh; vat...
Vatoni pl. jastučići, umeci od vate za popunjavanje oblika tela...
Vatmetar fiz. sprava za merenje efekta električne struje....
Vatmen vozovođa na električnom automobilu, lokomotivi ili tramvaju....
Vatirati podmetnuti vatu, postaviti vatom....
Sve reči na slovo v