Skip to main content

Vatoni značenje

šta znači Vatoni

Na latinici: Definicija i značenje reči Vatoni (nem. Watte) pl. jastučići, umeci od vate za popunjavanje oblika tela

Reč Vatoni sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нем. Wатте) пл. јастучићи, умеци од вате за попуњавање облика тела


Vatsekunda jedinica za merenje rada i energije, osobito električne; znak Ws....
Vatsat el. jedinica za merenje električnog rada i energije; znak 1 Wh; vat...
Vatoni pl. jastučići, umeci od vate za popunjavanje oblika tela...
Vatmetar fiz. sprava za merenje efekta električne struje....
Vatmen vozovođa na električnom automobilu, lokomotivi ili tramvaju....
Vatirati podmetnuti vatu, postaviti vatom....
Sve reči na slovo v