Skip to main content

Vatsekunda značenje

šta znači Vatsekunda

Na latinici: Definicija i značenje reči Vatsekunda (eng. watt, sekunda, v.) jedinica za merenje rada i energije, osobito električne; znak Ws.

Reč Vatsekunda sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (енг. wатт, секунда, в.) јединица за мерење рада и енергије, особито електричне; знак Wс.


Vatsekunda jedinica za merenje rada i energije, osobito električne; znak Ws....
Vatsat el. jedinica za merenje električnog rada i energije; znak 1 Wh; vat...
Vatoni pl. jastučići, umeci od vate za popunjavanje oblika tela...
Vatmetar fiz. sprava za merenje efekta električne struje....
Vatmen vozovođa na električnom automobilu, lokomotivi ili tramvaju....
Vatirati podmetnuti vatu, postaviti vatom....
Sve reči na slovo v