Skip to main content

Vatsat značenje

šta znači Vatsat

Na latinici: Definicija i značenje reči Vatsat (eng. watt) el. jedinica za merenje električnog rada i energije; znak 1 Wh; vatčas.

Reč Vatsat sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. wатт) ел. јединица за мерење електричног рада и енергије; знак 1 Wх; ватчас.


Vatsekunda jedinica za merenje rada i energije, osobito električne; znak Ws....
Vatsat el. jedinica za merenje električnog rada i energije; znak 1 Wh; vat...
Vatoni pl. jastučići, umeci od vate za popunjavanje oblika tela...
Vatmetar fiz. sprava za merenje efekta električne struje....
Vatmen vozovođa na električnom automobilu, lokomotivi ili tramvaju....
Vatirati podmetnuti vatu, postaviti vatom....
Sve reči na slovo v