Skip to main content

Vatmetar značenje

šta znači Vatmetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Vatmetar (eng. watt, od grčke reči: mćtron)fizika: sprava za merenje efekta električne struje.

Reč Vatmetar sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (енг. wатт, грч. мћтрон) физ. справа за мерење ефекта електричне струје.


Vatsekunda jedinica za merenje rada i energije, osobito električne; znak Ws....
Vatsat el. jedinica za merenje električnog rada i energije; znak 1 Wh; vat...
Vatoni pl. jastučići, umeci od vate za popunjavanje oblika tela...
Vatmetar fiz. sprava za merenje efekta električne struje....
Vatmen vozovođa na električnom automobilu, lokomotivi ili tramvaju....
Vatirati podmetnuti vatu, postaviti vatom....
Sve reči na slovo v