Skip to main content

Vata značenje

šta znači Vata

Na latinici: Definicija i značenje reči Vata (nem Watte) higijenski pamuk, izgrebenata i prečišćena vlakna finog pamuka složena kao listovi.

Reč Vata sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нем Wатте) хигијенски памук, изгребената и пречишћена влакна финог памука сложена као листови.


Vatsekunda jedinica za merenje rada i energije, osobito električne; znak Ws....
Vatsat el. jedinica za merenje električnog rada i energije; znak 1 Wh; vat...
Vatoni pl. jastučići, umeci od vate za popunjavanje oblika tela...
Vatmetar fiz. sprava za merenje efekta električne struje....
Vatmen vozovođa na električnom automobilu, lokomotivi ili tramvaju....
Vatirati podmetnuti vatu, postaviti vatom....
Sve reči na slovo v