Skip to main content

Vatelin značenje

šta znači Vatelin

Na latinici: Definicija i značenje reči Vatelin (nem. Watte) tkanina (obično pamuč-na) prošivena i podešena za postavu; fatelin.

Reč Vatelin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Wатте) тканина (обично памуч-на) прошивена и подешена за поставу; фателин.


Vatsekunda jedinica za merenje rada i energije, osobito električne; znak Ws....
Vatsat el. jedinica za merenje električnog rada i energije; znak 1 Wh; vat...
Vatoni pl. jastučići, umeci od vate za popunjavanje oblika tela...
Vatmetar fiz. sprava za merenje efekta električne struje....
Vatmen vozovođa na električnom automobilu, lokomotivi ili tramvaju....
Vatirati podmetnuti vatu, postaviti vatom....
Sve reči na slovo v