Skip to main content

Vaterman značenje

šta znači Vaterman

Na latinici: Definicija i značenje reči Vaterman (eng. Waterman) prekomorski trgovac devojkama, belim robljem.

Reč Vaterman sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (енг. Wатерман) прекоморски трговац девојкама, белим робљем.


Vatsekunda jedinica za merenje rada i energije, osobito električne; znak Ws....
Vatsat el. jedinica za merenje električnog rada i energije; znak 1 Wh; vat...
Vatoni pl. jastučići, umeci od vate za popunjavanje oblika tela...
Vatmetar fiz. sprava za merenje efekta električne struje....
Vatmen vozovođa na električnom automobilu, lokomotivi ili tramvaju....
Vatirati podmetnuti vatu, postaviti vatom....
Sve reči na slovo v