Skip to main content

Vaterpolist(a) značenje

šta znači Vaterpolist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Vaterpolist(a) (eng. water polo) igrač vater-pola.

Reč Vaterpolist(a) sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (енг. wатер поло) играч ватер-пола.


Vatsekunda jedinica za merenje rada i energije, osobito električne; znak Ws....
Vatsat el. jedinica za merenje električnog rada i energije; znak 1 Wh; vat...
Vatoni pl. jastučići, umeci od vate za popunjavanje oblika tela...
Vatmetar fiz. sprava za merenje efekta električne struje....
Vatmen vozovođa na električnom automobilu, lokomotivi ili tramvaju....
Vatirati podmetnuti vatu, postaviti vatom....
Sve reči na slovo v