Skip to main content

Vaterpruf značenje

šta znači Vaterpruf

Na latinici: Definicija i značenje reči Vaterpruf (eng. waterproof) materija koja ne propušta vodu; kišni ogrtač od takve materije.

Reč Vaterpruf sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (енг. wатерпрооф) материја која не пропушта воду; кишни огртач од такве материје.


Vatsekunda jedinica za merenje rada i energije, osobito električne; znak Ws....
Vatsat el. jedinica za merenje električnog rada i energije; znak 1 Wh; vat...
Vatoni pl. jastučići, umeci od vate za popunjavanje oblika tela...
Vatmetar fiz. sprava za merenje efekta električne struje....
Vatmen vozovođa na električnom automobilu, lokomotivi ili tramvaju....
Vatirati podmetnuti vatu, postaviti vatom....
Sve reči na slovo v