Skip to main content

Vatikanska dogma značenje

šta znači Vatikanska dogma

Na latinici: Definicija i značenje reči Vatikanska dogma dogma katoličke crkve o nepogrešivosti pape.

Reč Vatikanska dogma sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: догма католичке цркве о непогрешивости папе.


Vatsekunda jedinica za merenje rada i energije, osobito električne; znak Ws....
Vatsat el. jedinica za merenje električnog rada i energije; znak 1 Wh; vat...
Vatoni pl. jastučići, umeci od vate za popunjavanje oblika tela...
Vatmetar fiz. sprava za merenje efekta električne struje....
Vatmen vozovođa na električnom automobilu, lokomotivi ili tramvaju....
Vatirati podmetnuti vatu, postaviti vatom....
Sve reči na slovo v