Skip to main content

Vegetabilan značenje

šta znači Vegetabilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Vegetabilan (latinski vegetabilis) biljni, koji pripada biljnom carstvu; napravljen od bilja; sposoban da raste; vegetabilki život život biljaka; vegetabilna zemlja zemlja na kojoj uspevaju biljke,to jest zemlja vrtova i njiva; vegetabilna hrana biljna hrana, povrće.

Reč Vegetabilan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. вегетабилис) биљни, који припада биљном царству; направљен од биља; способан да расте; вегетабилки живот живот биљака; вегетабилна земља земља на којој успевају биљке, тј. земља вртова и њива; вегетабилна храна биљна храна, поврће.


Vegetacija bog. život i rastenje biljaka, životna snaga biljaka; biljni svet, ...
Vegetativno rasplođavanje bog. nespolno rasplođavanje biljaka ....
Vegetativni živčani sistem znat. deo nerv-nog sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih organ...
Vegetativan l. koji čini te bilje raste, koji ima sposobnost rastenja ; 2. koji...
Vegetarijanstvo ishrana hranom isključivo biljnog porekla; obično: ishrana bez mesa...
Vegetalan biljni, koji raste, koji je sposoban da raste....
Sve reči na slovo v