Skip to main content

Vegetacija značenje

šta znači Vegetacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vegetacija (od latinske reči: vegetatio) bog. život i rastenje biljaka, životna snaga biljaka; biljni svet, bilje, rastinje;figurativno: bujanje, bujnost; ned. izrasline na telu biljaka i životinja; vegetaciona tačka najjače rastenje na vrhu jednog organa.

Reč Vegetacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. вегетатио) бог. живот и растење биљака, животна снага биљака; биљни свет, биље, растиње; фиг. бујање, бујност; нед. израслине на телу биљака и животиња; вегетациона тачка најјаче растење на врху једног органа.


Vegetacija bog. život i rastenje biljaka, životna snaga biljaka; biljni svet, ...
Vegetativno rasplođavanje bog. nespolno rasplođavanje biljaka ....
Vegetativni živčani sistem znat. deo nerv-nog sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih organ...
Vegetativan l. koji čini te bilje raste, koji ima sposobnost rastenja ; 2. koji...
Vegetarijanstvo ishrana hranom isključivo biljnog porekla; obično: ishrana bez mesa...
Vegetalan biljni, koji raste, koji je sposoban da raste....
Sve reči na slovo v