Skip to main content

Vegetarijanstvo značenje

šta znači Vegetarijanstvo

Na latinici: Definicija i značenje reči Vegetarijanstvo (latinski vegetus živahan, čio) ishrana hranom isključivo biljnog porekla; obično: ishrana bez mesa i životinjske masti, mlekom, mlečnim prerađevina-ma i jajima.

Reč Vegetarijanstvo sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. вегетус живахан, чио) исхрана храном искључиво биљног порекла; обично: исхрана без меса и животињске масти, млеком, млечним прерађевина-ма и јајима.


Vegetacija bog. život i rastenje biljaka, životna snaga biljaka; biljni svet, ...
Vegetativno rasplođavanje bog. nespolno rasplođavanje biljaka ....
Vegetativni živčani sistem znat. deo nerv-nog sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih organ...
Vegetativan l. koji čini te bilje raste, koji ima sposobnost rastenja ; 2. koji...
Vegetarijanstvo ishrana hranom isključivo biljnog porekla; obično: ishrana bez mesa...
Vegetalan biljni, koji raste, koji je sposoban da raste....
Sve reči na slovo v