Skip to main content

Vegetativno rasplođavanje značenje

šta znači Vegetativno rasplođavanje

Na latinici: Definicija i značenje reči Vegetativno rasplođavanje bog. nespolno rasplođavanje biljaka (pomoću kalema, pelce-ra, lozice i sednice).

Reč Vegetativno rasplođavanje sastoji se od 25 slova.

На Ћирилици: бог. несполно расплођавање биљака (помоћу калема, пелце-ра, лозице и седнице).


Vegetacija bog. život i rastenje biljaka, životna snaga biljaka; biljni svet, ...
Vegetativno rasplođavanje bog. nespolno rasplođavanje biljaka ....
Vegetativni živčani sistem znat. deo nerv-nog sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih organ...
Vegetativan l. koji čini te bilje raste, koji ima sposobnost rastenja ; 2. koji...
Vegetarijanstvo ishrana hranom isključivo biljnog porekla; obično: ishrana bez mesa...
Vegetalan biljni, koji raste, koji je sposoban da raste....
Sve reči na slovo v