Skip to main content

Vegetabilije značenje

šta znači Vegetabilije

Na latinici: Definicija i značenje reči Vegetabilije (latinski vegetabilia) pl. rastinje, biljke; biljna hrana

Reč Vegetabilije sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. вегетабилиа) пл. растиње, биљке; биљна храна


Vegetacija bog. život i rastenje biljaka, životna snaga biljaka; biljni svet, ...
Vegetativno rasplođavanje bog. nespolno rasplođavanje biljaka ....
Vegetativni živčani sistem znat. deo nerv-nog sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih organ...
Vegetativan l. koji čini te bilje raste, koji ima sposobnost rastenja ; 2. koji...
Vegetarijanstvo ishrana hranom isključivo biljnog porekla; obično: ishrana bez mesa...
Vegetalan biljni, koji raste, koji je sposoban da raste....
Sve reči na slovo v