Skip to main content

Vegetabilitet značenje

šta znači Vegetabilitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Vegetabilitet (od latinske reči: vegetabilitas) biljna priroda, osobenost biljaka, sposobnost rastenja.

Reč Vegetabilitet sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. вегетабилитас) биљна природа, особеност биљака, способност растења.


Vegetacija bog. život i rastenje biljaka, životna snaga biljaka; biljni svet, ...
Vegetativno rasplođavanje bog. nespolno rasplođavanje biljaka ....
Vegetativni živčani sistem znat. deo nerv-nog sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih organ...
Vegetativan l. koji čini te bilje raste, koji ima sposobnost rastenja ; 2. koji...
Vegetarijanstvo ishrana hranom isključivo biljnog porekla; obično: ishrana bez mesa...
Vegetalan biljni, koji raste, koji je sposoban da raste....
Sve reči na slovo v