Skip to main content

Vegetarijanac značenje

šta znači Vegetarijanac

Na latinici: Definicija i značenje reči Vegetarijanac (od latinske reči: vegetarianarius) čovek koji jede samo biljnu hranu, a obično i ne pije i ne puši; strogi vegetarijanac hrani se isključivo biljem; umereni vegetarijanac jede i mleko, jaja, puter i od sirijske reči:

Reč Vegetarijanac sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. вегетарианариус) човек који једе само биљну храну, а обично и не пије и не пуши; строги вегетаријанац храни се искључиво биљем; умерени вегетаријанац једе и млеко, јаја, путер и сир.


Vegetacija bog. život i rastenje biljaka, životna snaga biljaka; biljni svet, ...
Vegetativno rasplođavanje bog. nespolno rasplođavanje biljaka ....
Vegetativni živčani sistem znat. deo nerv-nog sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih organ...
Vegetativan l. koji čini te bilje raste, koji ima sposobnost rastenja ; 2. koji...
Vegetarijanstvo ishrana hranom isključivo biljnog porekla; obično: ishrana bez mesa...
Vegetalan biljni, koji raste, koji je sposoban da raste....
Sve reči na slovo v