Skip to main content

Vegetirati značenje

šta znači Vegetirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Vegetirati (latinski vegetare oživeti) živeti, rasti kao biljka, živeti o biljnoj hrani;figurativno: životariti, živeti koliko da se živi; živeti životom biljke,to jest uhvatiti koren u nekom mestu i tu ostati ne radeći ništa

Reč Vegetirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. вегетаре оживети) живети, расти као биљка, живети о биљној храни; фиг. животарити, живети колико да се живи; живети животом биљке, тј. ухватити корен у неком месту и ту остати не радећи ништа


Vegetacija bog. život i rastenje biljaka, životna snaga biljaka; biljni svet, ...
Vegetativno rasplođavanje bog. nespolno rasplođavanje biljaka ....
Vegetativni živčani sistem znat. deo nerv-nog sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih organ...
Vegetativan l. koji čini te bilje raste, koji ima sposobnost rastenja ; 2. koji...
Vegetarijanstvo ishrana hranom isključivo biljnog porekla; obično: ishrana bez mesa...
Vegetalan biljni, koji raste, koji je sposoban da raste....
Sve reči na slovo v