Skip to main content

Ven brile značenje

šta znači Ven brile

Na latinici: Definicija i značenje reči Ven brile (fr. vin brule) kuvano vino, mešavina od crnog ili crvenog vina, šećera, kore muškatnjaka, cimeta i paprice (korijandra), nad kojom se zapali kašika ruma.

Reč Ven brile sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. вин бруле) кувано вино, мешавина од црног или црвеног вина, шећера, коре мушкатњака, цимета и паприце (коријандра), над којом се запали кашика рума.


Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Ventrilokvist(a) onaj koji ume da govori iz trbuha....
Sve reči na slovo v