Skip to main content

Venula značenje

šta znači Venula

Na latinici: Definicija i značenje reči Venula (latinski venula)anatomija: mali krvni sud, mala vena, venica.

Reč Venula sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. венула) знат. мали крвни суд, мала вена, веница.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v