Skip to main content

Venus uranija značenje

šta znači Venus uranija

Na latinici: Definicija i značenje reči Venus uranija (latinski Venus, od grčke reči: uranios nebeski) visoka, uzvišena Venera,to jest čista, uzvišena, nepohotna ljubav.

Reč Venus uranija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. Венус, грч. ураниос небески) висока, узвишена Венера, тј. чиста, узвишена, непохотна љубав.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v