Skip to main content

Venus vulgivaga značenje

šta znači Venus vulgivaga

Na latinici: Definicija i značenje reči Venus vulgivaga (latinski Venus vulgivaga) obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija žena, razvratnica; Venus pandemos.

Reč Venus vulgivaga sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. Венус вулгивага) обична похота, љубав која се свуда скита, улична љубав, свачија »сена, развратница; Венус пандемос.


Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Ventrilokvist(a) onaj koji ume da govori iz trbuha....
Sve reči na slovo v