Skip to main content

Venusto značenje

šta znači Venusto

Na latinici: Definicija i značenje reči Venusto (ital. venusto) muz. prijatno, umilno, ljupko.

Reč Venusto sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. венусто) муз. пријатно, умилно, љупко.


Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Ventrilokvist(a) onaj koji ume da govori iz trbuha....
Sve reči na slovo v