Skip to main content

Venus značenje

šta znači Venus

Na latinici: Definicija i značenje reči Venus (latinski Venus, gei. Veneris) mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana (kod Grka Afrodita), žena Vulkanova, mati Kupidonova;figurativno: polna ljubav, oblju-ba, parenje; požuda, pohotljivost, nečed-nost; ljubavnica; lepotica;astronomija: druga po redu planeta u Sunčanom sistemu, koja se vidi i po danu, zvezda Danica, Zornica, Zornjača (Fosforus), Večernjače (Hespe-rus); Medičijeva Venera najlepši prikaz boginje Venere, jedno od najvećih vajar-skih dela starog veka, koje se nalazilo u umetničkoj zbirci florentinske porodice Mediči; Miloska Venera veličanstveni mramorni kip Venere, rađen u P veku pre naše ere, pronađen .1820. na ostrvu Milosu, sada u pariskom Luvru; Venera.

Reč Venus sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. Венус, геи. Венерис) мит. богиња љупкости и љубави код старих Римљана (код Грка Афродита), »сена Вулканова, мати Купидонова; фиг. полна љубав, обљу-ба, парење; пожуда, похотљивост, нечед-ност; љубавница; лепотица; астр. друга по реду планета у Сунчаном систему, која се види и по дану, звезда Даница, Зорница, Зорњача (Фосфорус), Вечерњаче (Хеспе-рус); Медичијева Венера најлепши приказ богиње Венере, једно од највећих вајар-ских дела старог века, које се налазило у уметничкој збирци флорентинске породице Медичи; Милоска Венера величанствени мраморни кип Венере, рађен у П веку пре наше ере, пронађен .1820. на острву Милосу, сада у париском Лувру; Венера.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v