Skip to main content

Vena arterioza značenje

šta znači Vena arterioza

Na latinici: Definicija i značenje reči Vena arterioza (latinski vena arteriosa)anatomija: plućna vena, ona koja dovodi iz pluća u levu pretkomoru srca arterijsku (oksidi-sanu) krv.

Reč Vena arterioza sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. вена артериоса) анат. плућна вена, она која доводи из плућа у леву преткомору срца артеријску (оксиди-сану) крв.


Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Ventrilokvist(a) onaj koji ume da govori iz trbuha....
Sve reči na slovo v