Skip to main content

Vena poetika značenje

šta znači Vena poetika

Na latinici: Definicija i značenje reči Vena poetika (latinski vena poetica) pesnička žica, pesnički dar, pesnička snaga.

Reč Vena poetika sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. вена поетица) песничка жица, песнички дар, песничка снага.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v