Skip to main content

Vena porta značenje

šta znači Vena porta

Na latinici: Definicija i značenje reči Vena porta (latinski vena porta)anatomija: vena koja donosi krv iz organa za varenje u jetru.

Reč Vena porta sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. вена порта) анат. вена која доноси крв из органа за варење у јетру.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v