Skip to main content

Vendeta značenje

šta znači Vendeta

Na latinici: Definicija i značenje reči Vendeta (ital. vendetta, latinski vindicta osveta) krvna osveta (na Korzici).

Reč Vendeta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. вендетта, лат. виндицта освета) крвна освета (на Корзици).


Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Ventrilokvist(a) onaj koji ume da govori iz trbuha....
Sve reči na slovo v