Skip to main content

Vendi značenje

šta znači Vendi

Na latinici: Definicija i značenje reči Vendi (nem. Wenden) najstariji naziv za Slovene u istorijskim izvorima; kod Nemaca naziv za Slovence i Lužičke Srbe (Vendi, Vindi).

Reč Vendi sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нем. Wенден) најстарији назив за Словене у историјским изворима; код Немаца назив за Словенце и Лужичке Србе (Венди, Винди).


Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Ventrilokvist(a) onaj koji ume da govori iz trbuha....
Sve reči na slovo v