Skip to main content

Vendicija značenje

šta znači Vendicija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vendicija (latinski venditio) prodaja, predavanje, otuđenje putem prodaje.

Reč Vendicija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. вендитио) продаја, предавање, отуђење путем продаје.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v