Skip to main content

Venefik značenje

šta znači Venefik

Na latinici: Definicija i značenje reči Venefik (latinski venenum facere otrov spravljati, veneficus) onaj koji spravlja otrove, spravljač otrova.

Reč Venefik sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. вененум фацере отров справљати, венефицус) онај који справља отрове, справљач отрова.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v