Skip to main content

Venenum značenje

šta znači Venenum

Na latinici: Definicija i značenje reči Venenum (latinski venenum) otrov.

Reč Venenum sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. вененум) отров.


Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Ventrilokvist(a) onaj koji ume da govori iz trbuha....
Sve reči na slovo v