Skip to main content

Veneracija značenje

šta znači Veneracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Veneracija (latinski veneratio) duboko poštovanje, strahopoštovanje, obožavanje.

Reč Veneracija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. венератио) дубоко поштовање, страхопоштовање, обожавање.


Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Ventrilokvist(a) onaj koji ume da govori iz trbuha....
Sve reči na slovo v