Skip to main content

Veneričan značenje

šta znači Veneričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Veneričan (latinski venereus)medicina: polio bolestan, polio zaražen; koji dolazi kao posledica neke polne bolesti.

Reč Veneričan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. венереус) мед. полио болестан, полио заражен; који долази као последица неке полне болести.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v