Skip to main content

Venerolog značenje

šta znači Venerolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Venerolog (latinski Venus, od grčke reči: logos govor, reč) med. lekar za venerične bolesti.

Reč Venerolog sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. Венус, грч. логос говор, реч) мед. лекар за венеричне болести.


Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Ventrilokvist(a) onaj koji ume da govori iz trbuha....
Sve reči na slovo v