Skip to main content

Venerologija značenje

šta znači Venerologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Venerologija (latinski Venus Venera, boginja lju-bavi, od grčke reči: logia) deo medicine koji se bavi veneričnim bolestima.

Reč Venerologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. Венус Венера, богиња љу-бави, грч. логиа) део медицине који се бави венеричним болестима.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v