Skip to main content

Venesekcija značenje

šta znači Venesekcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Venesekcija (latinski vena, sectio sečenje, rezanje) med. puštanje krvi iz vene.

Reč Venesekcija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. вена, сецтио сечење, резање) мед. пуштање крви из вене.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v