Skip to main content

Venetromboza značenje

šta znači Venetromboza

Na latinici: Definicija i značenje reči Venetromboza (latinski vena, grč ep- u, thrombos grumen, grudva) med. zgrušavanje krvi u venama.

Reč Venetromboza sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. вена, грч еп- у, тхромбос грумен, грудва) мед. згрушавање крви у венама.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v