Skip to main content

Venevozan značenje

šta znači Venevozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Venevozan (latinski venenum otrov, od latinske reči: venenosus) otrovan, koji truje.

Reč Venevozan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. вененум отров, нлат. вененосус) отрован, који трује.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v