Skip to main content

Venija docendi značenje

šta znači Venija docendi

Na latinici: Definicija i značenje reči Venija docendi (latinski venia docendi) dozvola za držanje predavanja (na univerziteti-ma); venija legendi.

Reč Venija docendi sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. вениа доценди) дозвола за држање предавања (на универзитети-ма); венија легенди.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v