Skip to main content

Venija etatis značenje

šta znači Venija etatis

Na latinici: Definicija i značenje reči Venija etatis (latinski venia aetatis)pravo: progla-šenje punoletstva pre zakonom utvrđenog vremena.

Reč Venija etatis sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. вениа аетатис) прав. прогла-шење пунолетства пре законом утврђеног времена.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v